Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed
i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer
samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
7. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest torsdag d. 14. marts 2019.

Regnskab for år 2018 kan rekvireres ved telefonisk henvendelse til
Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S – Tlf. 59 51 04 61.

Categories:

Comments are closed