Generalforsamling 2017

Program:
Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed
i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer
samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

7. Eventuelt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest fredag d. 3. marts 2017.
Regnskab for år 2016 kan rekvireres ved telefonisk henvendelse til
Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S – Tlf. 59 51 04 61.

Efter generalforsamlingen fortæller Kaj Buch Jensen om amtudstillingen 1898 – med udgangspunkt i hans bog om samme emne.

Derefter er foreningen vært ved et måltid mad. Vælg mellem gule ærter eller wienerschnitzel.
Menuen vælges ved tilmelding til Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S på tlf.: 59 51 04 61.

BEMÆRK! tilmelding senest fredag d. 17. marts.

Categories:

Comments are closed