Håndværkerforeningen stiftes

Gennem århundreder havde købstadsprivilegierne beskyttet håndværkere og handlendes næring mod konkurrence fra oplandet. Men junigrundloven 1849 varslede et brud på dette værn. Det stod klart for alle, at lavsvæsenets og privilegiernes dage var talte. Loven om fri næring blev først vedtaget 1857 og realiseret 1862, men allerede i efteråret 1849 mødtes Kalundborgs håndværkere og handlende på rådhuset, Adelgade 8 for at drøfte de mulige konsekvenser af den fri næring.

Mødet bestyrkede håndværkernes ængstelse, og de fortsatte derfor deres drøftelser i Dannevirke, Kordilgade 8. Her besluttede de at indkalde byens håndværkere til et møde med henblik på at få dannet en håndværkerforening til at varetage deres interesser. Initiativtagerne var rebslager Jørgen Bentzen, hattemager Johan Jørgensen, farver H.C. Køltzow og maler Frode Melchior, der anses for at være den egentlige primus motor.

Resultatet blev Håndværksmestrenes Forening, stiftet den 7. januar 1850 på rådhuset Adelgade 8 i Kalundborg. Foreningens formål var ”at fremme alt, hvad der kan bidrage til håndværkerstandens tarv og oplysning”. I modsætning til en del andre købstæder blev der altså ikke i Kalundborg tale om en fælles borgerforening for håndværkere og handlende.

En rivalisering mellem håndværkere og handlende, der formentlig allerede har været åbenlys på mødet i efteråret 1849, førte til dannelsen af selvstændige foreninger for håndværkere og handlende. Kalundborg Handelsforening blev således stiftet 22. oktober 1850.

Håndværkerforeningens første bestyrelse kom ud over de fire initiativtagere til at bestå af urmager Peter Holst, garver Peter Eilertsen, skomager Peter Korfitsen og drejer Søren Sørensen. Til formand valgtes farver Henrich Christian Køltzow. Allerede i sit første leveår talte foreningen 120 medlemmer, som hver mandag aften mødtes hos gæstgiver Freiesleben på Postgården, Kordilgade 6, hvor foreningen havde lejet to lokaler i gårdens østre længe.

Håndværksmesterens Fribolig på torvet er udsmykket i anledning af friboligens 50 års jubilæum i 1906.