Generalforsamling 2019

Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 7. Eventuelt. Forslag til…

Generalforsamling 2018

Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 7. Eventuelt. Forslag til…

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Program: Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 7. Eventuelt.…

Generalforsamling 2016

  Program: Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 7.…