Rundtur på Røsnæs

Mogens Anholm vil bla. fortæller om: Røsnæs historie   –  Ulstup mølle Vingården             –  Udførte projekter Derudover vil der være vandring i naturen Rundturen afsluttes på vingården med 6 anretninger + 2 øl/vand/vin Pris for alt dette kun 100kr/ person. – ledsager er velkomne Bussen afgår fra kalundborg station kl. 17.00 Og ankommer igen kl.…

Generalforsamling 2019

Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 7. Eventuelt. Forslag til…

Generalforsamling 2018

Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 7. Eventuelt. Forslag til…