Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Program: Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 7. Eventuelt.…

Cirkus Revyen 2016

Bustransport fra/til Kalundborg Station kl. 14.00.
CirkusRevyen starter kl. 18.00 – derefter spisning.

Pris pr. deltager kr. 600.- (Max 2 billetter pr. medlem).

Vi har købt 72 billetter, som vi sælger efter “først til mølle” princippet.
Billetsalget fra fredag d. 26. februar kl. 9.00 på tlf. 59 51 04 61.

Generalforsamling 2016

  Program: Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 7.…

Gå-hjem-møde – Ny udbudslov 2015

Hør om de væsentligste ændringer – og hvad tilbudsgiverne skal være særligt opmærksomme på i tiden frem til og efter ikrafttræden af de nye regler! Kalundborgegnens Erhvervsråd inviterer i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun til temamøde, hvor advokat Anders Birkelund Nielsen gennemgår og svarer på spørgsmål omkring den nye udbudslov 2015. Den nye lov forventes at få væsentlig…

Teateraften i KAT

Fredag den 27. marts 2015 kl. 19.30 har Kalundborg Håndværkerforening købt hele forestillingen “HØFEBER”. – i alt 58 billetter, som foreningens medlemmer GRATIS kan bestille fra kl. 08.00 mandag den 23. februar, hos Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen på tlf. 59 51 04 61. Max. 2 billetter pr. medlem. I pausen serveres en let anretning med…