Cirkus Revyen 2016

Bustransport fra/til Kalundborg Station kl. 14.00.
CirkusRevyen starter kl. 18.00 – derefter spisning.

Pris pr. deltager kr. 600.- (Max 2 billetter pr. medlem).

Vi har købt 72 billetter, som vi sælger efter “først til mølle” princippet.
Billetsalget fra fredag d. 26. februar kl. 9.00 på tlf. 59 51 04 61.

Generalforsamling 2016

  Program: Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 7.…